Г. Рәхимнең “Авылны өйрәнү: татар авылларын монография ысулы белән өйрәнү өчен җентекле кулланма-программа”сы (pdf)

Рәхим Г. Авылны өйрәнү: татар авылларын монография ысулы белән өйрәнү өчен җентекле кулланма-программа / З. Мөхсинев редакциясендә. – Казан: Татиздат, 1930. – Б. 3-5, 16-21, 33-52.

Басмага филология фәннәре кандидаты Айдар Гайнетдинов әзерләде. Текст кыскартылып һәм хәзерге телгә якынайтылып бирелде.